RAPORT ACTIVITATE

2022 iulie - decembrie

Activitate de deputat

0 %
Prezență la lucrările Parlamentului
0
Voturi finale
0
Luări de cuvânt
0
Propuneri legislative co-semnate
0
Interpelări
0
Moțiuni

Membru În Comisia de Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului

0 %
Prezență la lucrările comisiei
0
Ședințe
0
Proiecte votate

grupuri de lucru

Grupul de lucru pe Legea Asociațiilor de Proprietari și-a încheiat activitatea în această sesiune parlamentară.

Pe lângă deputații prezenți, la fiecare ședință de lucru au participat în jur de 10-20 actori ai Legii Asociațiilor de proprietari. Totul a fost minuțios analizat. Au fost ședințe în care dezbăteam un articol sau două. Au fost situații în care două ședințe au fost dedicate dezbaterii unui singur articol. Am reușit să revenim spre final și pe articolele 1-33, ce au fost analizate în legislatura precedentă și am mai adus ameliorări.

Au fost zeci de ședințe ale grupului de lucru. În plus față de acestea, am avut sute de alte ședințe și discuții legate de noile modificări. Am citit cu siguranță sute de pagini de documente venite de la toată lumea, din toată țara, prin care cei interesați explicau cum poate fi îmbunătățită legea.

Proiecte depuse

Examene pe bune pentru funcționarii publici

Acesta este un deziderat la care USR ține foarte mult. Ne dorim examene corecte pentru funcționarii publici. Să nu mai câștige cine trebuie. Dorim ca oamenii competenți și onești să nu mai creadă că examenele sunt aranjate și că nu mai are rost să participe. Vrem oameni competenți în instituții publice pentru a crește calitatea serviciilor publice.
Și pentru asta, alături de Liviu Malureanu, fost președinte ANFP, și de colegi din USR, Radu Molnar, Beniamin Todosiu, Dan Barna, Lazar Ion Marian, Iulian Lorincz am depus un proiect legislativ care se rezumă în 3 cuvinte “Examene pe bune”
În ce constă, pe scurt, această propunere?
subiectele vor fi extrase aleatoriu; același lucru se va întampla și în cazul membrilor comisiei de evaluare;
probele de concurs vor fi înregistrate, atât proba scrisă cât și cea orală.
Deși această practică este folosită în multe primării USR, ne dorim să fie obligatorie în toate instituțiile publice din România. Aproape în fiecare instituție publică examenele sunt câștigate de cine trebuie și nu de cine merită – și exemplele pot fi nenumărate.

Activitate parlamentară

1) AMENDAMENTE LA LEGEA BUGETULUI DE STAT PENTRU ANUL 2023

INVESTIȚII ÎN LINIA DE TRAMVAI DELFINULUI-PIPERA.

Primăria Sectorului 2 a primit aprobarea din partea Consiliului Municipiului București pentru demararea studiului de fezabilitate pentru linia de tramvai Delfinului – Pipera în luna octombrie 2022. Acesta este un proiect esențial al mandatului USR la Sectorul 2.
Primarul Radu Mihaiu a vorbit în repetate rânduri despre necesitatea construirii acestei linii de tramvai și impactul benefic asupra mobilității din București, întrucât leagă 2 cartiere-dormitor ale Bucureștiului – Pantelimon și Titan, de cartierul cu cele mai multe sedii de firme din România – Pipera. Această linie de tramvai va ajuta sutele de mii de bucureșteni care locuiesc în zonele menționate din sectorul 2 și 3 să poată să ajungă în doar 30 de minute în Pipera la serviciu, scutind astfel 2-3 ore de stat în trafic cu mașina (dus-întors), blocaje în trafic, poluare și cheltuieli pentru umplerea rezervorului vehiculului personal.
Avantajul adoptării amendamentului este contribuția acestuia la îmbunătățirea infrastructurii de transport nepoluant, ce crește gradul de mobilitate, în concordanță cu Planul de mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 7 – Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 2. Urmează viziunea strategică privind dezvoltarea durabilă a zonei București-Ilfov conform strategiei PNRR.

EXTINDERE REȚEA DE TRANSPORT CU METROUL PANTELIMON - DRUMUL TABEREI

În prezent, există un proiect de interconectare a metroului din Drumul Taberei până în Pantelimon, via stația de legătură Eroilor. Acest proiect ar extinde Magistrala 5 în partea estică a Bucureștiului, dând în folosință 4 noi stații de metrou: Hașdeu (Facultatea de Drept), Cișmigiu, Calea Moșilor, Traian și ar realiza conexiunea și cu celelalte magistrale mult mai rapid și eficient.
Acest proiect se află în stadiul de proiectare a construcției cu expertizarea clădirilor de pe traseu. Ulterior finalizării acestui stadiu, va mai fi nevoie de minim 2 ani pentru construirea propriu-zisă a noilor stații de metrou și a rețelei subterane care să le lege.
Rețeaua de transport cu metroul trebuie să se extindă într-un ritm accelerat. Locuitorii capitalei trebuie să aibă la dispoziție alternative sustenabile care să descurajeze utilizarea mașinii personale. Întrucât România și-a asumat obiectivul neutralității climatice până în 2050 și din cauză că, în prezent, Bucureștiul cea mai congestionată capitală europeană, în care șoferii pierd anual 134 de ore în trafic, considerăm că investițiile în dezvoltarea sistemului de transport cu metroul sunt prioritare, motiv pentru care propunem suplimentarea fondurilor alocate transportului cu metroul cu 40 de milioane, în vederea efectuării studiului de fezabilitate pentru tronsonul Iancului – Pantelimon.

90 DE MILIOANE PENTRU REFACEREA SISTEMULUI DE APĂ DIN SLOBOZIA

De aproximativ 10 ani, locuitorii municipiului Slobozia și localităților limitrofe se confruntă cu mari probleme în ceea ce privește apa furnizată de SC Urban SA ca apă potabilă. Calitatea apei furnizate din sursă subterană a fost îndoielnică încă de la început.
Deși s-a dorit a fi o soluție salvatoare schimbarea sursei de apă, prin trecerea de la apa din Dunăre la puțuri forate, în final, aceasta s-a dovedit o enormă și veșnică problemă, pe care nicio administrație locală nu a reușit să o rezolve. Sursa de apă subterană a fost realizată de municipalitate cu bani împrumutaţi de la bancă, pe o perioadă de 20 de ani.
Dacă din punct de vedere microbiologic apa nu ar avea probleme, din cauza compoziţiei chimice ea nu ar trebui trimisă spre robinetele consumatorilor, având depăşiri la amoniu, mangan, fier şi sodiu. Cel puțin așa arată concluziile studiilor efectuate pe probele prelevate de la cele 20 puțuri de mare adâncime forate lângă combinatul chimic Amonil Slobozia, paralel cu DN21.
În scurt timp după darea în folosință, apa a distrus reţeaua de distribuţie din Slobozia, și așa veche, toată rugina ajungând la robinetele consumatorilor, iar țevile sparte constant erau adevărate capcane.Municipalitatea a fost obligată să înlocuiască țevile din oțel cu conducte din material plastic, însă nici așa nu a fost rezolvată problema potabilizării apei.
S-a trecut, astfel, la planul B, și anume investiţiile în staţia de tratare pentru aducerea apei la standardele impuse de legislaţia privind siguranţa sănătăţii consumatorilor. Însă nici așa nu s-a reușit. O altă soluție găsită de administrația publică locală a fost aceea de a construi o stație de tratare a apei prin osmoză inversă și cărbune activ.
Multitudinea de probleme tehnice au întârziat, însă, finalizarea proiectului, existând riscul să fie un alt proiect ratat. Astfel că, de ani buni, cetățenii municipiului Slobozia și localităților limitrofe consumă apă îmbuteliată, cei mai mulți neavând încredere să utilizeze apa din sistemul public.
Așadar, peste 65.000 de consumatori casnici primesc apă de la URBAN S.A. Operatorul local a fost deţinut mult timp de Consiliul Local Slobozia, însă de anul trecut Consiliul Județean Ialomița a devenit acționar majoritar, cu 70% din totalul acțiunilor, 28% rămânând municipiului Slobozia, iar un anumit procent revenind localităților asociate, cu scopul ca serviciile de apă și canalizare să fie asigurate în toate localitățile din județ, iar acolo unde acestea există să fie realizate investiții în modernizarea, reabilitarea lor, prin fonduri europene, dar numai după ce se înființează un operator regional.
Până atunci, însă, apa furnizată nu întrunește condițiile cerute pentru a fi potabilă, în ciuda asigurărilor că aceasta nu pune în pericol sănătatea populației, iar investițiile începute sunt în fapt niște cârpeli.
Pentru că este nevoie de fonduri consistente pentru a rezolva problema.
În acest sens, am depus, cu sprijinul președintelui USR Slobozia, Alexandru Horhocea, alături de colegii filialei USR, a fost depus un amendament la Legea Bugetului de Stat, prin care se solicită alocarea a aproximativ 90 de milioane de lei pentru refacerea sistemului de alimentare și tratare a apei din Slobozia.

20 DE MILIOANE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu deservește o populație de 265,494 locuitori. Spitalul oferă servicii medicale în secții clinice: pediatrie, nou-nascuti, interne, cardiologie, boli de nutritie, chirurgie, urologie, neurologie, ortopedie, obstetrică –ginecologie, anestezie –terapie intensivă, oftalmologie, otorinolaringologie, boli infecțioase, psihiatrie,precum și în ambulatoriile de specialitate: pneumoftiziologie, oncologie, și ambulatorii corespondente secțiilor.
De asemenea, spitalul oferă servicii paraclinice de radiologie și imagistică, anatomie patologică, laborator de analize medicale.
Deși în ultimii ani au fost făcute investiții, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu încă are nevoie de lucrări de eficientizare și modernizare. Aceste lucrări vor contribui la creșterea satisfacției cu privire la locul de muncă pentru medici, asistenți, infirmieri și personalul auxiliar. De asemenea, ele vor crește gradul de satisfacție al pacienților cu privire la condițiile de cazare ale spitalului.
De aceea am depus următorul amendament pe legea bugetului: 20 de milioane Spitalul Județean de Urgență Giurgiu.

65 MILIARDE LEI CHELTUIȚI TRANSPARENT

Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” are alocată o sumă considerabilă din bugetul de stat – 65 de miliarde lei- în vederea realizării unor obiective de investiții la nivelul unităților administrativ-teritoriale ale României.

În urma consultărilor efectuate de societatea civilă (Expert Forum) cu participarea Ministerului, în cadrul formatului OGP (Open Government Partnership), au reieșit o serie de recomandări cu privire la transparentizarea cheltuielilor efectuate în cadrul acestui Program. Practic, vorbim de o sumă consistentă de bani publici și avem nevoie de cât mai multă transparență când vine vorba de cheltuirea lor.

Plecând de la concluziile consultărilor, am propus o serie de 4 amendamente vitale bunei funcționări a acestui Program. Amendamentele completează articolului 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 și sunt menite să asigure un cadru legislativ mai transparent:
publicarea unor informații și documente suplimentare;
conectarea bazei de date a Ministerului cu Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP);
accesul mai facil al cetățenilor la informații.

2) AMENDAMENTE CONSORȚII ADMINISTRATIVE

A fost în dezbatere un proiect de lege ce prevede înființarea de consorții administrative, ce pot fi formate din două sau mai multe unități administrativ-teritoriale. Aceste consorții se vor forma atunci când consiliile locale din două sau mai multe primării vor decide să partajeze servicii, adică să folosească la comun aceiași angajați.
Am depus patru amendamente pe acest proiect de lege, iar vestea bună este că trei dintre acestea au fost votate și au trecut.
Să vă explic pe scurt, care sunt acestea:
am extins sfera aplicării legii, întrucât proiectul de lege în varianta propusă de Guvern se referea la comunele și orașele care au în componență localități rurale;
am integrat activitatea de gestionare a salarizării personalului din primărie în lista de servicii partajate;
am integrat personalul responsabil de contabilitate printre angajații care își pot desfășura activitatea în cadrul serviciilor partajate/consorțiilor administrative;
Ultimul amendament nu a trecut, însă el viza:
în cazul în care un funcționar public nu are un grad de încărcare de minim 80%, să fie obligat să presteze servicii pentru un alt UAT. Cu alte cuvinte, îi punem la muncă pe cei care nu lucrează la timp complet.

3) TRANSYLVANIAN INTERNATIONAL CONFERENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION

Am participat la Transylvanian International Conference in Public Administration, care s-a ținut la Cluj-Napoca.
S-a vorbit de digitalizare și inovare în administrația publică. Eu am ținut următoarea prezentare: “Digitalization of Public Administration” și am vorbit despre reformele ratate și problemele curente legate de digitalizarea din România. Am oferit exemple concrete dintre proiectele legislative pe care le-am depus și care au o componentă importantă de digitalizare:
-Electronic Card. Easy access to benefits for people with disabilities.
-Assistive technology consent designed for visually impaired people.
-Early childhood education assistants.
Vă enumăr și câteva din cele peste 20 de prezentări ce au avut loc în aceste două zile:
Cybersecurity and public administration, In search of innovation in the Romanian participatory budgeting procedure from smart city utopia to human-centered smart cities, The curious case of Darmstadt, Public administration reform in România: assessing the past and looking into the future, The Role of Local Public Administration Digitalization in Adopting Circular Economy, Understanding innovation at local level – the example of energy efficient refurbishment of public buildings, Digital transformation strategies of Romanian city halls.
Vă scriu și concluzia prezentării mele: “Digitalization must be managed by people with expertise, who understand the processes and mechanisms. Politicians only need to provide the right framework to implement and facilitate a fast forward digitalization of Public Administration.”

4) NE-AM ÎNTRUNIT PENTRU UN MOMENT ISTORIC - AM VOTAT PENTRU RATIFICAREA ADERĂRII FINLANDEI ȘI SUEDIEI LA NATO.

5) TURUL PARLAMENTULUI

La inițiativa lui Liviu Malureanu și a colegilor din Vrancea, am fost gazda unui grup de 53 de elevi din Panciu. După un mic tur al Casei Parlamentului, am dezbătut mai multe propuneri legislative venite din partea lor. De la a mări pauza și până la a mări alocațiile, de la a organiza mai multe excursii și tabere până la fără deșeuri în natură.

6) UN MEMBRU, UN VOT

Am încheiat dezbaterile în grupul de lucru pentru modificarea Legii Asociațiilor de Proprietari din cadrul Comisiei de Administrație Publică.

În ultima ședință a grupului de lucru pentru modificarea Legii Asociațiilor de Proprietari am agreat o prevedere importantă prin care împiedicăm și prevenim abuzul de vot. Mai precis, ne-am axat pe principiul: votul pentru alegerea organelor de conducere să fie per fiecare membru al asociației de proprietari, indiferent de câte proprietăți deține. Astfel, blocăm situații nefirești precum dezvoltatori care își păstrau parcările și boxele ca mijloc de control pentru votul în cadrul Asociațiilor de Proprietari. De acum încolo nu vor mai putea folosi acest fapt în alegerile din cadrul Asociației de Proprietari. Astfel se echilibrează situația în cadrul Asociației de Proprietari. Numai așa proprietarii pot să-și aleagă președintele și comitetul executiv dorit.

Articolul de lege este următorul: “pentru alegerea organelor de conducere, fiecare proprietar, membru al asociaţiei, are dreptul la un vot indiferent de numărul de unități de proprietate imobiliară”.

7) Proiectul PUNEM POLIȚIA LOCALĂ LA TREABĂ a trecut de Camera Deputaților.

În martie 2021 am depus o propunere legislativă prin care acordam Poliției Locale dreptul de a cere actele proprietarilor de mașini care AU PARCAT ILEGAL (doar pentru această încălcare a prevederilor din lege). A avut un parcurs anevoios și când mai avea un singur pas, PNL s-a hotărât să o pice și să depună o altă lege prin care autorizează Poliția Locală să ceară actele proprietarilor PENTRU ORICE ÎNCĂLCARE A LEGII CIRCULAȚIEI PUBLICE.

Nu-mi dau seama cum vor operaționaliza cei de PNL această lege, cum va lăsa poliția rutieră accesul poliției locale la datele cetățenilor, important este că principiul pe care l-am promovat de peste 1 an și jumătate este pe cale să se întâmple. Azi a trecut de ultima cameră din Parlament, mai trebuie doar promulgată de Președinte.

În propunerea mea legislativă, specificasem că Poliția Locală NU ARE NEVOIE DE ACCES LA DATELE CETĂȚENILOR și că este suficient ca ei să utilizeze o aplicație simplă în care să introducă o poză cu o mașină și un număr de înmatriculare al unui autovehicul parcat ilegal. Totul se făcea automat, fără birocrație, fără cheltuirea inutilă a banului public. Dar în mod evident cum apare ceva de digitalizare, toată clasa politică intră în trepidație.

Audiențe

Distribuție cheltuieli sumă forfetară

În această sesiune parlamentară am schimbat formatul audiențelor.

Am făcut audiență permanentă în fiecare zi de vineri și am dezbătut problemele și propunerile legate de legea Asociațiilor de Proprietari cu proprietari, membri, membri CEx, cenzori, administratori sau președinți.
În fiecare joi am fost aproape de comunitatea din sectorul 2 și v-am așteptat la audiențe alături de colegii mei consilieri locali. Dialogul a fost extrem de productiv și s-a axat pe principalele probleme la nivel local, precum și propunerile și modul în care acestea pot fi soluționate.

În această sesiune parlamentară am schimbat formatul audiențelor.

Am făcut audiență permanentă în fiecare zi de vineri și am dezbătut problemele și propunerile legate de legea Asociațiilor de Proprietari cu proprietari, membri, membri CEx, cenzori, administratori sau președinți.
În fiecare joi am fost aproape de comunitatea din sectorul 2 și v-am așteptat la audiențe alături de colegii mei consilieri locali. Dialogul a fost extrem de productiv și s-a axat pe principalele probleme la nivel local, precum și propunerile și modul în care acestea pot fi soluționate.

Transparență

Distribuție cheltuieli sumă forfetară

Skip to content