Consimțământul digital online

Am depus o propunere legislativă privind necesitatea furnizării unui serviciu de consimţământ digital online, venită ca răspuns în urma unor discuții purtate cu reprezentanți ai societății civile, ce sprijină persoanele care au nevoie de asistenţă personalizată în vederea confirmării luării la cunoştinţă a unui înscris.
Consimțământul digital este un instrument sigur, eficient și accesibil, prin care persoanele aflate în dificultate își pot exprima acordul pe contracte, termeni și condiții sau documente notariale. Documentele ce trebuie aprobate de către clienți pot fi aduse la cunoștință folosind sistemul text-to-voice machine – tehnologie ce convertește textul scris în conținut audio. La finalul parcurgerii documentelor, sistemul de exprimare a consimțământului digital înregistrează răspunsul oral al utilizatorilor și certifică exprimarea consimțământului. Înregistrarea este arhivată și păstrată la dosarul utilizatorului.
Legea Consimțământului Digital Online are menirea de a simplifica un proces excesiv de birocratic şi greoi și de a avea un impact benefic în viețile celor ce sunt mereu constrânsi să fie asistați de către o altă persoană pentru a face față realității și procedurilor birocratice. Mai exact, consimțământul digital presupune adaptarea la nevoile a zeci de mii de cetățeni, dar și adoptarea tehnologiei pentru a le oferi o alternativă extrem de practică.

Skip to content